Idolblog: Skrota bilen Göteborg / lämna skrotbilen och få ersättning

Submitted by lisanottd414 on Mon, 2017-10-09 13:30

Skälet beskrivs som problem att bilar dumpas på kommunal mark, i skogar och illegala skrotar.

Områden som privat mark nämns inte.

Premier upp mot 10 000 kr. betyder att centern vill vara med och dela ut valfläsk i konkurrens

om några väljare. Men tro inte att pengarna hämtas från statskassan. Tvärt om köparen får betala

och skrotaren som troligtvis är en annan person får behålla skillnaden mellan premien och

kostnaden som bilskrotningsföretagen debiterar samt kostnaden för bärgning och transport.

Den totala kostnaden samt byråkratin gör att förslaget inte får full genomslagskraft.

Den tidigare premien slutade gälla år 2007 och anledningen var troligtvis att den inte fungerade

på rätt sätt. Och att tro att problemet med dumpade bilar kan lösas på så enkelt sätt verkar mer

politiskt naivt. Stulna och demolerade bilar utgör en stor del av problemet.

Att lösa det största problemet med stående ”skrotbilar” kräver en annan politisk insats. När

markägaren finner en dumpad bil på sina ägor begår hen ett lagbrott om bilen, som någon annan

äger, transporteras till skroten. Skrotningspremier påverkar inte ” intrånget.

Att ändra lagen så att markägaren får möjlighet att rensa sina områden från illegala uppställningar

skulle troligtvis ge en mycket bättre effekt.

Det behövs ingen större fantasiförmåga att via Google upptäcka att det finns bärgningsföretag

landstäckande som hämtar skrotbilar gratis. Detta är möjligt eftersom dessa samarbetar med

auktoriserade skrotningsföretag, som ingår i kedjan av återvinning och återanvändning av minst

90 % av den totala skrotbilen. Värdet från detta täcker alla kostnader för avhysning av skrotbilar.

Resultatet av återvinning är producenternas förtjänst och motionens uttalande om otillfredsställande

ansvar är svår att förstå.

Vidare har bilar till bilskrotar minskat kraftigt enligt motionen. Det har inte gjort att antalet

dumpade bilar har ökat efter år 2007.

Det krävs ingen större analysförmåga för att konstatera om detta är riktigt. Och om så är fallet

kan orsaken till minskningen lätt härledas.

Förändrad lag, som tillåter markägarna att avgöra skrotbilens öde, samt att kraftigt bötfälla ägaren

borde ha betydlig större effekt än premier vad gäller förbättring av motionens påpekande. Vad kostar det att skrota en bil / det är kostnadsfritt

Att införa skrotningspremier på grund av miljöaspekter kan naturligtvis debatteras. Åtskilliga

skrotbilar exporteras till länder med lägre eller inga utsläppskrav.

Många ”skrotbilar” hålls vid liv av en allt större grupp, som inte har råd till något annat.

En skrotningspremie skulle hålla detta antal nere. Och storleken på premien kommer att bli den

helt avgörande faktorn för miljöförbättringen.

»

My discussions